به کار گیری انواع سنگ در معرق

منظور از این پارامتر،استفاده از انواع مختلف سنگ (تراورتن،مرمریت،مرمر،چینی،گرانیت و سنگ مصنوعی) در تهیه معرق است.تولیدکنندگان معرق با استفاده از واترجت هیچ محدویتی در به کارگیری انواع سنگ و حتی سرامیک ندارند واترجت توانایی برش هرنوع مواد داراست.در روش دستی امکان استفاد ه از گروه سنگ های گرانیتی ومصنوعی سخت  وجود ندارد .در روش سی ان سی با مته های خاص استفاده از سنگ های سخت امکانپذیر است.