معدن سنگ گرانیت

معدن سنگ گرانیت

گرانیت   Garanit

زنجان(خرمدره)

آذربایجان غربی(تکاب،شاهین دژ،مهاباد،پیرانشهر)

خراسان جنوبی

(بیرجند ونهبندان)

سیستان و بلوجستان(زاهدان)

اصفهان(نطنز)

قزوین (الموت)

همدان(توسرکان،بهار(چایان)،سرکار(تویسرکان)

خراسان رضوی(مشهد،تایباد،تربت)

لرستان(بروجرد)

آذربایجان شرقی(مراغه)