معدن سنگ مرمر

معدن سنگ مرمر

مرمرOnyx    

آذربایجان غربی(شاهین دژو نقده)

آذربایجان شرقی(آذرشهر)

یزد

زنجان

اصفهان

خراسان جنوبی (کاشمروطبس)مرکزی(محلات)

فارس

کرمان