معدن سنگ مرمریت

معدن سنگ مرمریت

مرمریتmarble

آباده(فارس)   اقبال(یزد)   امپریال(فارس نیریز)  

محلات(مرکزی) تهران فارس کرمانشاه کردستان آذربایجان غربی خوروبیابانک(اصفهان)

بجستان(خراسان شمالی)   دهبید(صفاشهر فارس)

آذربایجان   اردبیل خراسان رضوی     خراسان جنوبی   خراسان شمالی   کرمان ارسنجان(فارس)   خمین(مرکزی)

بوانات (فارس)     سمیرم(اصفهان)        کرمان     دهبید(خراسان)   نمین(اردبیل) یزد   زنجان   ارک صفاشهر(فارس)

رفسنجان   سبزوار   کاشمر شهرکرد   ارومیه        هرسین(کرمانشاه)   بسطام(بیرجند)     خراسان جنوبی

میمه(اصفهان) کرمانشاه    نجف آباد (اصفهان)   میامی(سمنان)     اعلمی(مشهد)   جیرفت   چشمه شیردره(کرمان)

شیراز لاشتر(اصفهان)    چادگان (اصفهان)