معدن سنگ تراورتن

سنگ تراورتن) Travertine)

 

اصفهان

اردبیل(خلخال)

مرکزی

زنجان

همدان

آذربایجان غربی

خراسان جنوبی

آذربایجان شرقی

سمنان

یزد