بازار سنگ اصفهان

بازار سنگ اصفهان

1-شهرک صنعتی محمود آباد:اتوبان اصفهان-تهران روبروی پالایشگاه شهرک صنعتی محمود آباد

2-شهرک صنعتی رضوانشهر:اصفهان 50  کیلومتری غرب اصفهان 

3--شهرک صنعتی نجف آباد:بعدازپلیس راه

4--شهرک صنعتی دوشاخ خمین:اصفهان خمینی شهر انتهای خیابان  حافظ

5-شهرک صنعتی سگزی:جاده اصفهان-نائین کیلومتر 35 شهرک صنعتی سجزی

6-شهرک صنعتی میمه:جاده قدیم اصفهان-دلیجان کیلومتر 85 شهرک صنعتی میمه

7-شهرک صنعتی مورچه خورت:جاده قدیم اصفهان-دلیجان کیلومتر 35

8-دولت آباد:منطقه صنعتی دولت آباد