چینی

سنگ چینی (Crystal)

سنگ چینی همان سنگ مرمریت است با دانه های بلور درشت و قابل رویت است.علت شهرت به سنگ چینی ،صدای حاصل از ضربه به سنگ چینی شبیه ظروف چینی می باشد.

سنگ چینی خالص به رنگ سفیدودرخشندگی است.

مزایا:مقاومت  خوب در برابر هوازدگی،جذب آب و چسبندگی دوغاب آن کمتر ازتراورتن و بیشتر از گرانیت  می باشد.،

معایب:کمبود تنوع رنگ و بر اثر هوا رنگ و طراوت وتازگی آن از بین می رود.

کاربرد: نما و سرویس های بهداشتی

معادن مشهور:ازنا،خمین،الیگودرز،سلماس،سیرجان ،قروه،نی ریزوبروجرد