تزئینات سنگ

تزئینات سنگ نما

طراحی سه بعدی انواع طرح های برجسته روی سنگ ، قابل اجرا بر روی دستگاه های cnc

ساخت سفارشات قطعات برجسته مورد استفاده در صنعت ساختمان نظیر: ستون ، سرستون ،

سردر ورودی ، حاشیه ، قرنیز ، آبنما ، شومینه و ...

cnc11cnc22

 cnc66cnc55

 cnc88cnc77

 cnc13cnc99

 cnc17cncq19

cnc333cnc29

cnc126cnc122

 

cnc125